De Rozenhorst

Jan Tooropstraat 1-3-5

3181 HE Rozenburg

De Rozenhorst

Staken 12 september

Beste ouders, verzorgers,

Leerkrachten van basisscholen maken zich ernstig zorgen over de toekomst van het onderwijs en de toekomst van uw kinderen. In deze brief leggen we u uit waarom wij ons zorgen maken en vragen wij u om uw steun en hulp.
De enorme werkdruk en de lage salarissen hebben er in de afgelopen jaren voor gezorgd, dat er veel leerkrachten zijn gestopt en dat er weinig nieuwe leerkrachten zijn bijgekomen. Dit heeft als gevolg dat we nú al kampen met een lerarentekort dat in de aankomende jaren schrikbarend zal gaan groeien. Er is een start gemaakt met het terugdringen van de werkdruk en de lonen voor het ondersteunend personeel en leraren zijn verbeterd. Helaas zijn we er nog niet. Het salaris van leraren in basis- en speciaal onderwijs blijft structureel achter bij dat van de markt en het voortgezet onderwijs.

We willen onze stem laten horen voor goed onderwijs. Iedereen gaat de gevolgen van het lerarentekort voelen, als we nu niet als één front laten horen dat we ons zorgen maken en investeringen opeisen. Zo maken we het prachtige vak van leerkracht weer aantrekkelijk voor jonge mensen en onderwijspassie, wenden we een lerarentekort af en komt de kwaliteit van onderwijs aan de generaties kinderen, die gaan komen, niet in gevaar.

Op 12 september zal onze school zoals zoveel basisscholen gesloten zijn.
Wij staken dan voor de toekomst van het mooiste vak van de wereld, de toekomst van het onderwijs in het algemeen, maar vooral voor de toekomst van hele generaties kinderen! Waaronder die van u.

Met vriendelijke groet,
Het team van de Rozenhorst

Recente berichten