De Rozenhorst

Jan Tooropstraat 1-3-5

3181 HE Rozenburg

De Rozenhorst

Stakingsactie op 15 maart

Geachte ouder(s), verzorger(s),

In een eerdere brief (van 12 september 2018) is uitgelegd, dat er grote zorg is over de toekomst van het onderwijs. De grote werkdruk en de relatief lage salarissen zorgen voor een alsmaar groter wordend personeelstekort. Uiteindelijk zijn de kinderen daarvan de dupe en dat is het laatste wat u en wij willen.

De Algemene Onderwijs Bond roept leerkrachten op om op 15 maart a.s. te gaan staken, in de hoop dat de politiek nu actie onderneemt om deze ontwikkelingen om te buigen.

Wij hebben in het team uiteraard hier met elkaar over gesproken. Staken is een wettelijk recht, waar ieder teamlid desgewenst gebruik van mag maken. Het team van de Rozenhorst heeft echter besloten niet te staken, omdat de onderhandelingen over een nieuwe cao in het primair onderwijs onlangs gestart zijn en we vinden dat daar tijd en ruimte voor moet komen. We proberen in de week van 11 maart t/m 15 maart wel om op meer ludieke wijze duidelijk te maken dat er meer aandacht moet komen voor het onderwijs.

We hopen u zo voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

Namens het team van de Rozenhorst,

Dave van Deursen

Recente berichten