De Rozenhorst

Jan Tooropstraat 1-3-5

3181 HE Rozenburg

De Rozenhorst

Staken 30 en 31 januari

Zoals u ongetwijfeld uit de media heeft vernomen is er opnieuw sprake
van een staking in het onderwijs op donderdag 30 en vrijdag 31 januari.
Ook op onze school is de stakingsbereidheid groot. Dit betekent dat onze school deze twee dagen gesloten zal zijn.

Waarom wordt er (opnieuw) gestaakt? In december is er immers een nieuwe
CAO voor het Primair Onderwijs (PO) afgesloten?
In deze CAO is slechts ten dele tegemoetgekomen aan de eisen van de
vakbonden. De bonden eisen een structurele verhoging van de budgetten
voor het onderwijs.

De Algemene Onderwijsbond (AOB) schrijft het volgende:
“Er is een onderwijscrisis. In 2020 hebben 55 duizend leerlingen in
het primair onderwijs geen leraar voor de klas en dit aantal loopt
–als we niets doen- op naar bijna 240 duizend leerlingen in 2028. Het
lerarentekort raakt scholen voor speciaal onderwijs nog harder. Juist
het onderwijs aan een kwetsbare groep leerlingen is op losse schroeven
komen te staan door het oplopende lerarentekort. Ook middelbare scholen
kampen met tekorten bij de exacte vakken, klassieke talen, Duits en
Nederlands. Het voortgezet onderwijs krijgt steeds meer last van het
tekort.

Wat gaan wij concreet doen?

Donderdag 30 januari starten we in de ochtend met actie in Rotterdam. Vanaf meerdere plekken in de stad zullen we om 09:30 uur richting de Kuip lopen. In de kuip komen meerdere sprekers en zullen we met alle andere stakers duidelijk maken dat er nu echt oplossingen moeten komen. 

In de middag is er een bijeenkomst om samen kennis te nemen van de conceptplannen die de Rotterdamse besturen en de Gemeente Rotterdam hebben gemaakt en willen voorleggen aan ons. De middag zal in het teken staan van inspiratie, motivatie en middelen om te kunnen omdenken.

Met de informatie van donderdagmiddag en de aangereikte tools zullen we vrijdag in eigen schoolverband de conceptplannen en onze eigen ideeën verder uitwerken. Met de opbrengsten van deze vrijdag zal een startpunt worden gemaakt met hoe we samen gaan werken aan een structurele oplossing.

Omdat de school op 30 en 31 januari gesloten zal zijn adviseren wij graag dringend zelf voor opvang voor uw kind(eren) te zorgen deze dag.

We realiseren ons dat we u mogelijk in een lastige situatie brengen,
maar rekenen op uw begrip, omdat het ook om de toekomst van uw
kind(eren) gaat.

Met vriendelijke groet,

Namens het team van RKBS de Rozenhorst,

Dave van Deursen,
Directeur

 

 

 

brief staking 30 en 31 januari 2020

Recente berichten