De Rozenhorst

Jan Tooropstraat 1-3-5

3181 HE Rozenburg

De Rozenhorst

Overblijf

Op onze school bestaat de mogelijkheid tot overblijven. Het toezicht wordt uitgeoefend door overblijfmoeders die hiervoor aangesteld zijn. Het aantal overblijfmoeders dat toezicht houdt, is afhankelijk van het aantal kinderen dat tussen de middag, van 12.00 tot 13.00 uur, overblijft.

Het is daarom ook noodzakelijk dat u minimaal één dag van te voren uw kind aanmeldt via de website van de school.

Juf Nicole (schakelklas) onderhoudt de contacten met de overblijfouders. Bij het keukentje naast de speelzaal van de kleuters kunt u op dinsdag- en donderdagmiddag (van 15:20 uur tot 15:35 uur) een strippenkaart kopen voor de overblijf. Ook kunt u uw kind daar aanmelden. Het makkelijkst is het om uw kind via de website www.rozenhorst.nl. aan te melden. Kiest u hierbij voor het contactformulier overblijf.

Overblijfgeld betalen:

Het is ook mogelijk om overblijfgeld over te maken.

De reeds bekende bedragen voor een strippenkaart kunt u overmaken op:

NL37 INGB 0654 0877 17

Op naam van: RVKO Rozenhorst Overblijf

 

Graag bij de betaling de naam van uw kind(eren) en groep(en) vermelden.

Er zijn 3 verschillende strippenkaarten:

5 x overblijven: €9,00

10 x overblijven: €18,00

20 x overblijven: €36,00

Deze strippenkaarten blijven op school. Wanneer deze vol is, krijgt u hier via een briefje bericht van.