De Rozenhorst

Jan Tooropstraat 1-3-5

3181 HE Rozenburg

De Rozenhorst

Overblijf

Op onze school bestaat de mogelijkheid tot overblijven. Het toezicht wordt uitgeoefend door overblijfmoeders die hiervoor aangesteld zijn. Het aantal overblijfmoeders dat toezicht houdt, is afhankelijk van het aantal kinderen dat tussen de middag, van 12.00 tot 13.00 uur, overblijft.

Het is daarom ook noodzakelijk dat u minimaal één dag van te voren uw kind aanmeldt via de website van de school.

Juf Nicole (schakelklas) onderhoudt de contacten met de overblijfouders. Bij het keukentje naast de speelzaal van de kleuters kunt u op dinsdagochtend (van 08:20 tot 08:40 uur) en donderdagmiddag (van 15:00 uur tot 15:30 uur) een strippenkaart kopen voor de overblijf. Ook kunt u uw kind daar aanmelden. Het makkelijkst is het om uw kind via de website www.rozenhorst.nl. aan te melden. Kiest u hierbij voor het contactformulier overblijf.

Er zijn 3 verschillende strippenkaarten:
5 x overblijven: €9,00
10 x overblijven: €18,00
20 x overblijven: €36,00

Deze strippenkaarten blijven op school. Wanneer deze vol is, krijgt u hier via een briefje bericht van.