S.M.W.

Het schoolmaatschappelijk werk is er voor het kind en zijn of haar ouders. Kinderen groeien op in verschillende omgevingen waarvan het eigen gezin en de school het belangrijkst zijn. De schoolmaatschappelijk werker is er dan ook om zowel in het gezin als op school problemen bij kinderen te signaleren en te helpen bij het verminderen van deze problemen. Ouders kennen hun kind vaak het beste en het is daarom van groot belang dat zij bij de schoolmaatschappelijk werker aan de bel trekken wanneer zij zich zorgen maken over hun kind. Ook de leerkrachten en intern begeleiders op school kunnen problemen signaleren en daarvoor de hulp inschakelen van de schoolmaatschappelijk werker.
De maatschappelijk werker heeft bij het inventariseren en oplossen van problemen altijd de hulp van zowel de ouders als de school nodig. 

Wanneer kunt u bij schoolmaatschappelijk werk terecht?
De maatschappelijk werker is ervaren in het omgaan met problemen en vragen die onder andere met gedrag en opvoeding te maken hebben. Ook wanneer zich op school situaties voordoen of in de omgeving, die van invloed zijn op het gedrag van uw kind, kan de maatschappelijk werker helpen. De maatschappelijk werk werkt ook nauw samen met de intern begeleider van school.  Het inschakelen van hulp en/of ondersteuning van de maatschappelijker werker kost u niets.
Er zijn tal van problemen en vragen waarvoor u bij mij terecht kunt. Voorbeelden zijn vragen over pesten, communicatie, verwerking, sociale contacten, ontwikkeling, slapen, voeding, regelingen, relatie en seksuele problemen.                

Emilie Hofs
@:  e.hofs@kwadraad.nl
M:  06-50412851