De Rozenhorst

Jan Tooropstraat 1-3-5

3181 HE Rozenburg

De Rozenhorst

De schakelklas

Schakelklas voor nieuwkomers

 

Op de Rozenhorst bieden wij onderwijs aan nieuwkomers binnen Rozenburg.

In deze klas plaatsen wij kinderen die vanuit het buitenland komen en de Nederlandse taal niet beheersen.

Kinderen die uit het buitenland komen, hebben recht op één jaar schakelklasonderwijs vanaf de dag dat zij in Nederland zijn geregistreerd. Kinderen uit leerjaar 3 t/m 8 gaan dan naar de schakelklas. Kleuters gaan naar een reguliere kleutergroep.

In de schakelklas krijgen deze kinderen extra taalonderwijs om ze voor te bereiden op het reguliere Nederlandse onderwijs.

Ook krijgen ze andere basisvakken aangeboden passend bij het niveau van ieder kind.

De kinderen werken in deze klas dan ook op een eigen leerlijn, welke we per vakgebied uitwerken in een ontwikkelingsperspectief.

Vanaf de start werken we nauw samen met ouders en eventueel ons samenwerkingsverband. Met elkaar bespreken we de voortgang van het kind en wat er nodig is aan ondersteuning.

Gedurende het eerste jaar maken we op deze manier zichtbaar, welke vorm van onderwijs het best passend is voor het kind en begeleiden we ouders en kind naar deze plek.

Soms blijven kinderen iets langer dan een jaar in de schakelklas en soms iets korter. Dat ligt maar net aan de ontwikkeling van het kind.

Kinderen die kunnen uitstromen naar een reguliere klas, kunnen op de Rozenhorst blijven indien er plek beschikbaar is.

Indien de Rozenhorst geen passende plek heeft, zoeken we samen met ouders en ons samenwerkingsverband naar een passende plek in de directe leefomgeving.