De Rozenhorst

Jan Tooropstraat 1-3-5

3181 HE Rozenburg

De Rozenhorst

Kwaliteitszorg

Op de Rozenhorst werken we systematisch aan onze kwaliteitszorg. De kwaliteitszorg omvat alle activiteiten en maatregelen waarmee wij als school de kwaliteit bewaken en verbeteren. Om goed zicht te krijgen op wat onze school en vooral wat onze leerlingen nodig hebben, kijken we met elkaar naar de onderwijsbehoeften. Deze brengen we in kaart en daarmee stemmen we ons onderwijs zo goed mogelijk af op de (individuele) leerlingen.

Evaluatie van de ondernomen activiteiten en maatregelen is van groot belang binnen de kwaliteitszorg. Want juist door te kijken naar wat er wel en wat niet goed gaat kunnen we met elkaar verbeterplannen maken en uitvoeren.

 

Ook het onderwijsleerproces is een belangrijk onderdeel van de kwaliteitszorg. Dit schooljaar zijn we tijdens onze startvergadering met het team begonnen, met het samen nadenken over de 7 onderdelen die behoren bij dit onderwijsleerproces, te weten:

  • Pedagogisch handelen,

  • Didactisch handelen,

  • Instructie geven,

  • Klassenmanagement,

  • Het gebruik van de leertijd,

  • Het zelfstandig werken,

  • Differentiatie.

 

Met elkaar hebben we opgeschreven wat we belangrijke waarden vinden binnen deze 7 onderdelen. Op deze manier komen we tot een soort standaard, waarvan wij als team van de Rozenhorst vinden dat ze goed passend zijn bij onze manier van werken. In de loop van het schooljaar bespreken we alle losse onderdelen nogmaals en passen ze nog verder aan of voegen nog belangrijke waarden toe.

 

In de Rozenblaadjes en op de website zullen we u regelmatig op de hoogte houden van de activiteiten die we ondernemen binnen onze kwaliteitszorg.