De Rozenhorst

Jan Tooropstraat 1-3-5

3181 HE Rozenburg

De Rozenhorst

Aanmelden nieuwe leerling

Aanmelden van uw kind voor de Rozenhorst

Informatie aanmelden groep 1

Welkom op onze school! Vanaf vier jaar oud mag uw kind naar de basisschool. U kunt uw kind aanmelden bij onze school, vanaf de dag dat uw kind drie jaar is geworden. Onze voorkeur heeft om uw kind dan zo snel mogelijk aan te melden, zodat wij tijdig weten hoeveel personeel wij nodig hebben voor het aantal kleuters dat gaat starten wanneer zij vier jaar zijn. U kunt ook dit filmpje van het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs (PPO) bekijken voor meer uitleg over hoe aanmelden werkt bij basisscholen in Rotterdam. In Rozenburg werken we met het samenwerkingsverband Onderwijscollectief Voorne-Putten/Rozenburg. Echter is de aanmeldprocedure hetzelfde als bij PPO.

Stappen voor het aanmelden

Eerst kennismaken

Wij willen altijd eerst kennismaken op onze school. Wij nodigen u dan uit voor een rondleiding en gesprek. Het liefste samen met uw kind. Wij vertellen u dan het één en ander over onze school en u heeft dan alle tijd om vragen te stellen. Het liefste doen wij dat onder schooltijd, zodat u echt een goed beeld krijgt van onze school. Uw kind kan dan alvast rondkijken en eerste indrukken opdoen. Na afloop geven wij u een schoolgids en aanmeldformulier mee.

Aanmelden

Als u ervoor kiest uw kind aan te melden bij onze school, levert u een volledig ingevuld aanmeldformulier in, waar u vragen beantwoordt over uw kind. Bijvoorbeeld wanneer uw kind jarig is, waar uw kind woont, maar ook of uw kind bepaalde extra ondersteuning nodig heeft. Dit noemen we de informatieplicht van ouders.

Wanneer wij van u de schriftelijke aanmelding hebben ontvangen, gaan wij hiermee aan de slag. We nemen als school 6 weken de tijd om te beslissen of uw kind door ons wordt ingeschreven. We gebruiken deze tijd om te bepalen of onze school de passende plek is voor uw kind. In ons schoolondersteuningsprofiel (SOP) kunt u lezen welke extra ondersteuning wij kunnen bieden aan uw kind. U kunt het SOP vinden op onze website en door te klikken op deze link: SOP De Rozenhorst .

Heel soms kan het gebeuren dat 6 weken niet lang genoeg is om hierover een besluit te nemen. We nemen dan nog maximaal 4 weken extra de tijd. Als we meer tijd nodig hebben, brengen we u daar schriftelijk van op de hoogte. Maar we proberen om altijd binnen 6 weken te laten weten of we uw kind kunnen inschrijven.

Zorgplicht

Vanaf het moment dat u uw kind schriftelijk bij onze school aanmeldt, hebben wij een zorgplicht. Dit betekent dat wij voor uw kind een passende plek moeten vinden op onze school of op een andere school in Rozenburg. Meestal zal onze school de passende plek zijn, als dit niet zo is dan helpen wij u met het vinden van een passende plek voor uw kind op een andere school. Soms helpt het samenwerkingsverband Onderwijscollectief VPR ons daar ook bij. Wij informeren u als wij met hen contact willen opnemen.

Wij hebben geen zorgplicht:

· Als onze school of de groep waar u uw kind voor aanmeldt, vol is en wij op onze website of schoolgids hebben aangegeven dat we vol zitten. In de onderbouw hanteren we een maximale groepsgrootte van 28. Voor schooljaar 24-25 zit leerjaar 8 vol. De kleutergroepen (leerjaar 1-2) zitten met de huidige aanmeldingen ook vol in schooljaar 24-25.

· Als u de grondslag van onze school niet respecteert. Grondslag is het religieuze/levensbeschouwelijke of onderwijskundige idee van ons onderwijs. Op onze school is dat de katholieke identiteit.

Om goed te onderzoeken of onze school de passende plek is voor uw kind, heeft u als ouders een informatieplicht. Dit houdt in dat u moet vertellen of uw kind extra ondersteuning nodig heeft. Als u deze informatie niet met ons wil delen, kunnen wij ervoor kiezen uw aanmelding niet in behandeling te nemen. Voor peuters willen we graag informatie ontvangen van de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf. Hiervoor hebben we uw toestemming nodig. Zonder deze toestemming, kunnen wij er ook voor kiezen de aanmelding niet in behandeling te nemen.

Wendagen

Als uw kind is ingeschreven bij ons op school, mag uw kind vanaf 3 jaar en 10 maanden maximaal 5 dagen bij ons op school komen wennen. De leerkracht van groep 1 spreekt deze dagen met u af.

Informatie aanmelden zij-instroom

Wilt u uw kind aanmelden bij ons op school terwijl uw kind al op een andere school onderwijs volgt? Dan noemen wij dit zij-instroom. Bij de zij-instroom op onze school gelden dezelfde regels als bij de aanmelding voor groep 1.

In de gemeente Rotterdam hebben we aanvullende afspraken gemaakt. Als u uw kind schriftelijk bij ons aanmeldt nemen wij contact op met de school waar uw kind nu op zit. Dit doen we omdat we onderzoeksplicht hebben en moeten bepalen of onze school de passende plek is voor uw kind. Ook bij zij-instroom proberen we u binnen 6 weken te laten weten of uw kind wordt ingeschreven. Soms hebben we langer de tijd nodig, we nemen dan nog maximaal 4 weken langer de tijd. Ook dan zullen wij u hiervan schriftelijk op de hoogte brengen. Als onze school de passende plek is schrijven wij uw kind definitief in.

Wanneer uw kind al naar een school in Rozenburg gaat, hebben we aanvullende afspraken gemaakt. U gaat eerst met de huidige school in gesprek. Wanneer u dan alsnog besluit om uw kind aan te melden bij de Rozenhorst dan maakt u dat kenbaar bij de directie van de huidige school. Pas dan mag de aanmeldprocedure bij ons opgestart worden. Indien uw kind in Rozenburg op school zit en uw kind heeft extra ondersteuning nodig? Dan betrekken we altijd het samenwerkingsverband bij de aanmeldprocedure.

Aanmeldformulier rondleiding

    Ouder/verzorger

    Leerling

    Betreft

    Alle velden zijn verplicht.