De Rozenhorst

Jan Tooropstraat 1-3-5

3181 HE Rozenburg

De Rozenhorst

R.K. school

Wat houden de letters R.K. voor onze school in?

Onze school is een rooms-katholieke school. Het katholiek zijn van onze school willen wij zichtbaar maken in de wijze waarop wij als werk- en leefgemeenschap functioneren.

De katholiciteit is dus verweven met de wijze waarop het onderwijsproces, de communicatie en de besluitvorming er gestalte krijgen.

Omdat “De Rozenhorst” de enige katholieke school in Rozenburg is, kunt u kinderen uit het hele dorp bij ons aantreffen. Iedereen is van harte welkom. Wel verwachten wij van u, dat u onze identiteit respecteert.

Catechese

Dit vak mag uiteraard niet ontbreken binnen een school als de onze. Bij de jongste kinderen wordt ingespeeld op hun directe belevingswereld. Wij noemen dit “ervaringscatechese”.

Uit een aantal projecten is een driejarige cyclus opgebouwd met onderwerpen die zij kunnen bevatten en die hen ook aanspreken.

In de groepen 3 en 4 krijgt deze ervaringscatechese een wat meer systematisch en gestructureerd karakter aan de hand van thema’s en bijbelvertellingen. Dit gebeurt met de methode “Hemel en Aarde”.

In de groepen 5 t/m 8 zijn de aandachtsvelden ervaring, bijbel, kerk en wereld samengebracht in de methode “Hemel en Aarde”. Met onze methoden proberen wij het geloven van alledag en bijbelkennis zinvol te combineren.

Daarnaast richten wij ons catecheseonderwijs zodanig in, dat ook kinderen die van huis niet of anders gelovig zijn opgevoed, zich er in kunnen vinden.