De Rozenhorst

Jan Tooropstraat 1-3-5

3181 HE Rozenburg

De Rozenhorst

Geschiedenis

Eind jaren vijftig in de vorige eeuw, werden vele gezinnen naar Rozenburg getrokken in verband met de uitbreiding van de industrie.

Ook katholieke gezinnen vestigden zich in Rozenburg. Omdat er in Rozenburg geen katholiek onderwijs was, moesten de kinderen in Maassluis naar school. Daar kwam in 1961 een einde aan, toen o.l.v. de Zusters Ursulinen “De Rozenhorst” werd gesticht.

De eerste jaren werd de pas opgerichte school in allerlei noodlocaties ondergebracht. In 1967 kregen de leerlingen van “De Rozenhorst” een permanent gebouw, de huidige locatie aan de Jan Tooropstraat 1.

De school maakte een stormachtige groei door, hetgeen resulteerde in de opening van het nieuwe complex aan de Jan Tooropstraat 3/5. Er waren inmiddels drie kleuterscholen verbonden aan “De Rozenhorst”, nl. De Rozenhof aan de Jan Tooropstraat, de Kleuterhof aan de Elzenlaan en de Wigwam aan de Mevr. Aschoff Stiermanlaan.

Door de vergrijzing van de bevolking van Rozenburg en het grote aantal scholen voor kleuter- en lageronderwijs kregen alle scholen, ongeacht de kwaliteit, te maken met een terugval in het aantal leerlingen. De twee “buiten”kleuterscholen fuseerden met de school in het centrum. Het oude gebouw aan de Jan Tooropstraat werd door het schoolbestuur tijdelijk ter beschikking gesteld aan de gemeente Rozenburg.

Begin jaren negentig verminderde het aantal scholen in Rozenburg door o.a. wettelijk gestimuleerde fusies. Ouders gingen meer dan voorheen letten op kwaliteit in het onderwijs. De Rozenhorst maakte voor de tweede keer in haar geschiedenis een sterke groei door. In 1997 werd het schoolgebouw aan de Jan Tooropstraat 1 opnieuw in gebruik genomen.