De Rozenhorst

Jan Tooropstraat 1-3-5

3181 HE Rozenburg

De Rozenhorst

Welkom op de SkillsLab pagina van de Rozenhorst.

In het Skillslab leren de leerlingen de 21st century skills. De 21st century skills bestaan o.a. uit computer basisvaardigheden, creativiteit, kritisch nadenken, samenwerken, zelfregulering, communiceren en probleemoplossend denken.

Waarom?

De Rozenhorst bereidt leerlingen voor op hun toekomstige plek in een snel veranderende wereld. Technologie zal deze wereld zowel maatschappelijk als economisch in een hoog tempo ingrijpend veranderen. Daarbij is er een toenemende vraag naar technische vaardigheden in zowel technische en niet-technische beroepen zoals bijvoorbeeld de zorg, voedselindustrie, energie en sport. Het is dan ook cruciaal dat leerlingen worden voorbereid op het leren om te gaan met deze technologieën. Technologie biedt vele kansen voor uitdagend onderwijs, enerzijds door de inzet van nieuwe leertheorieën en anderzijds door de vele uitdagende (digitale) leermiddelen die er zijn. In een juiste omgeving, die uitdaagt om te onderzoeken, te ontwerpen en uit te proberen kan technologie zorgen voor betekenisvolle verdiepende leerervaringen. Daarnaast kan het zorgen voor betekenisvolle samenwerking en maakt het dat leerlingen zich trots voelen wanneer zij iets gemaakt hebben.

 

Hoe?
Om leerlingen van de Rozenhorst om te leren gaan met deze veranderende maatschappij is het Skillslab opgericht. Het onderwijs in het skillslab is progressief vormgegeven. Dat wil zeggen dat de leerstof vooral onderzoekend en ontwerpend aangeboden wordt. Tijdens onderzoekend en ontdekkend leren heeft de leerkracht een meer begeleidende en coachende rol. Daarnaast leren de leerlingen met en van elkaar. Leerlingen hebben zo meer invloed op het leerproces, waardoor ze gemotiveerder zijn. Idealiter vindt het leren plaats in een authentieke context. Naast kennis, zijn ook vaardigheden en houding (attitude) van belang. Op deze manier leren onze leerlingen inspelen op onverwachte en nieuwe situaties en problemen die zich zullen voordoen in de toekomst.
Wat?

D.m.v. authentieke leersituatie willen we leerlingen in aanraking laten komen met skills gericht op: techniek, ICT-vaardigheden, digitale geletterdheid, mediawijsheid, koken, natuur, robotica en visuele media technologie. Waarbij we de leerlingen door middel van leren in een context kennis laten maken met deze skills. Op de Rozenhorst vinden wij het belangrijk dat de leerlingen eigenaar zijn van hun eigen doelen. Dat betekent dat ze realistische doelen opstellen waar ze naartoe werken. Bij deze doelen is vooral het proces het doel en deze maken ze onder andere zichtbaar in een digitaal portfolio. Daarnaast stimuleren we de leerlingen om een blijvende onderzoekende houding te hebben.