De Rozenhorst

Jan Tooropstraat 1-3-5

3181 HE Rozenburg

De Rozenhorst

RVKO

De Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs (RVKO) is een vereniging die al ruim 135 jaar scholen voor Katholiek Onderwijs in Rotterdam en de buitengemeenten bestuurt en beheert. Onder het bestuur van de vereniging ressorteren 66 scholen voor primair onderwijs, waar ruim 20.000 kinderen en 1.800 personeelsleden een groot deel van hun dagen doorbrengen.

De RVKO is een groot bestuur, één van de grootste van Nederland, dat de zorg en verantwoordelijkheid voor alle betrokkenen bij de scholen buitengewoon serieus neemt.

Meer informatie zie: rvko.nl

De visie van de RVKO

Leerlingen
Vanuit onze katholieke inspiratie krijgt iedere leerling de kans om uit te groeien tot een gelukkig mens, die in staat is ten volle te leven, met en voor anderen. Een levenskunstenaar die om kan gaan met voorspoed en tegenslag, die weet dat je ook gelukkig kunt worden met minder, terwijl vaak gedacht wordt dat dit alleen maar kan met meer. We willen het immateriële belangrijk maken.

We leren kinderen om verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf, maar ook vanuit naastenliefde en gemeenschapszin voor anderen en de omgeving. We dragen optimaal bij aan een voor elke leerling goede en brede ontwikkeling. We proberen kinderen weerbaarder te maken in de huidige, snel veranderende wereld.

Ouders/verzorgers

Ouders en verzorgers zijn educatief partner en betrokken bij de school en het leerproces. De school is een actief onderdeel van de wijk. Onze leerlingen groeien op als democratische burgers, die met hun omgeving verbonden zijn. Het bijbrengen van normen en waarden is een verantwoordelijkheid van ouders en school, net zo goed als het elkaar juist, tijdig en volledig informeren. Wij streven naar een open en respectvolle communicatie.

Professionals

Onze professionals bepalen voor een belangrijk deel het succes van de organisatie. Professionele en persoonlijke groei, vitaliteit en verbondenheid met elkaar en de organisatie zijn voorwaarden voor werkgeluk en essentieel voor de kwaliteit van ons onderwijs.

Organisatie

We zijn een organisatie waarin mensen binnen een helder kader hun verantwoordelijkheid nemen, waar op respectvolle wijze wordt samengewerkt en waarin onze kernwaarden herkenbaar worden voorgeleefd. Binnen onze organisatie staan mensen centraal en zijn systemen ondersteunend.

Omgeving

We leveren een betekenisvolle bijdrage aan een betere wereld, waarin mensen hun kwaliteiten en talenten duurzaam ontwikkelen. Onze leerlingen zijn de toekomstige verzorgers van onze planeet, daar bereiden we hen op voor.