De Rozenhorst

Jan Tooropstraat 1-3-5

3181 HE Rozenburg

De Rozenhorst

Medezeggenschapsraad

De MR (medezeggenschapsraad) wil ertoe bijdragen dat de Rozenhorst een school is voor alle kinderen en waar kinderen groot kunnen worden in een plezierige, veilige, educatieve en creatieve omgeving. Hierbij staat belangenbehartiging van kinderen, ouders en personeel centraal.

Er worden onderwerpen binnen de MR besproken die betrekking hebben op de kinderen, ouders en de schoolorganisatie. Zij kunnen adviezen formuleren en instemming verlenen.

De Wet Medezeggenschap en het daarop gebaseerde MR- reglement geven een wettelijk kader van de taken en bevoegdheden die de MR heeft.

De MR houdt een aantal keren per schooljaar een vergadering. Voor inzage notulen van de MR- vergaderingen kunt u contact opnemen met de voorzitter. Als u vragen heeft over de MR, kunt u altijd contact opnemen met de MR. Dit kan via het contactformulier op de website van de Rozenhorst.

 

Personeelsgeleding:

Claudia van de Kolk  – Voorzitter 

Monique de Jong – Secretaris

Saskia van Beurden

Senna Pols

 

Oudergeleding:

Wesley de Winne

Dion Pol

Nancy Keus

Eline van der Meer