De Rozenhorst

Jan Tooropstraat 1-3-5

3181 HE Rozenburg

De Rozenhorst

Oudervereniging

Oudervereniging R.K. Basisschool De Rozenhorst

Even voorstellen

De oudervereniging van R.K. basisschool de Rozenhorst bestaat uit een groep enthousiaste ouders, die in samenwerking met het schoolteam net dat stapje extra zet om het nóg leuker te maken op school! Dit doen wij door middel van het organiseren van tal van leuke activiteiten, waarbij vooral een hoop plezier voor de kinderen en het hebben van plezier met elkaar voorop staat! Voor het schooljaar 2022-2023 bestaat de oudervereniging uit tien leden, te weten:

Voorzitters: Kirsten de Vries E-mail: voorzitterovrozenhorst@live.nl

Secretaris: Bianca Geveke-Rutten E-mail: secretarisovrozenhorst@live.nl

Penningmeester: Dorine Hage E-mail: penningmeesterovrozenhorst@live.nl

Overige leden: Tycho Birsak, Nathalie Lorsheijd – den Hartog.

Aspirant leden: Angela Bayar, Chantal Heere, Ilona Tempelaar en Janneke van Lieshout.

 

Algemene gegevens Oudervereniging:

RKBS De Rozenhorst

Jan Tooropstraat 1-3-5

3181 HE Rozenburg

Bankrekeningnummer: NL 67 INGB 000 55 71 658

KvK inschrijfnummer: 40347622 0000

 

Wat doet de oudervereniging allemaal?

De oudervereniging van de Rozenhorst helpt de school bij het organiseren van activiteiten tijdens en na schooltijd. Het organiseren van deze activiteiten gebeurt in overleg met het team en de directie. Regelmatig vindt er overleg plaats op school over de activiteiten, door groepjes leerkrachten en leden van de oudervereniging. De volgende activiteiten kunnen plaatsvinden en hiervoor zijn wij, gedurende het schooljaar, betrokken bij de organisatie of ondersteunen wij de school bij de uitvoering:

– Schoolfotograaf

– Disco

– Pietengym

– Sinterklaasviering/cadeautjes

– Kerst

– Voorleesontbijt

– Playbackshow

– Paasviering

– Schoolreis

– Eindejaarsactiviteit

 

Ouderbijdrage

De oudervereniging financiert deze activiteiten doormiddel van de vrijwillige ouderbijdrage. De ouderbijdrage is uiteraard vrijwillig, maar deze maakt het mogelijk om het onderwijs aan uw kind net dat extraatje te geven waarvoor de overheid geen geld geeft.

Met de vergoeding die school van het Ministerie van OCW krijgt, kan zij het normale onderwijs bekostigen. De extra activiteiten zoals bijvoorbeeld het schoolreisje en de Sinterklaasviering worden niet vanuit de overheid bekostigd. Daar is de vrijwillige ouderbijdrage voor nodig. Zonder uw bijdrage kunnen we deze activiteiten niet bekostigen. En voor de kinderen zijn dit de momenten in het schooljaar waar ze naar uitkijken.

De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage die aan ouders/verzorgers wordt gevraagd zonder dat daartoe een wettelijke verplichting bestaat. Wij mogen dan ook terecht, volgens de wet, kinderen niet uitsluiten van deelname wanneer hun ouderbijdrage niet betaald is. Maar als we onvoldoende financiële middelen hebben, kunnen we deze activiteiten helaas niet meer organiseren.

De vrijwillige ouderbijdrage bedraagt € 50,00 per kind per schooljaar. De bijdrage is voor elk kind gelijk, ongeacht of er sprake is van een tweede of volgend kind uit één gezin. Ouders waarvan de kinderen in de loop van het schooljaar instromen, dienen een evenredig deel van de bijdrage te voldoen. Indien ingestroomd voor eind december van het schooljaar, dient het totale bedrag te worden voldaan. Voor ieder kind krijgt u aan het begin van het schooljaar een mail via Wis Collect met het verzoek de ouderbijdrage, door middel van een betaallink, te betalen. Na betaling van de ouderbijdrage is ieder ouder/verzorger lid van de oudervereniging.

Als u het financieel niet breed heeft, zijn er oplossingen. Neem hiervoor rechtstreeks contact op met de directie, die u verder helpt met het aanvragen van een fonds of het afspreken van een betalingsregeling. Uiteraard blijft dat vertrouwelijk tussen de directeur en u.

 

Contact

Bij het organiseren van de activiteiten is hulp van ouders/verzorgers onmisbaar. Mocht u het leuk vinden om ons als hulpouder te helpen bij het uitvoeren van de activiteiten, dan stellen wij dat zeer op prijs. U kunt ons dat laten weten via het contactformulier (aan Oudervereniging) of een mail sturen aan secretarisovrozenhorst@live.nl. Ook voor overige vragen over de oudervereniging, de activiteiten of de ouderbijdrage kunt u via deze wegen contact met ons opnemen.

 

Met vriendelijke groet,

Oudervereniging R.K. Basisschool De Rozenhorst