De Rozenhorst

Jan Tooropstraat 1-3-5

3181 HE Rozenburg

De Rozenhorst

Oudervereniging

De oudervereniging bestaat uit zeven leden te weten:

Voorzitter Vacant
E-mail: voorzitterovrozenhorst@live.nl
Secretaris Mw. Helma van Beekum van der Sluijs
E-mail: secretarisovrozenhorst@live.nl
Penningmeester Dhr. Xander de Bruin
E-mail: penningmeesterovrozenhorst@live.nl
Overige leden Dhr. Tycho Birzak
Mw. Marloes Birzak (tijdelijke voorzitter)
Mw. Brenda Terstegge
Dhr. Patrick Pols
Mw. Nathalie Lorsheijd – den Hartog
Mw. Rowena Sakko
Algemene gegevens Oudervereniging RKBS De Rozenhorst
Jan Tooropstraat 1-3-5
3181 HE RozenburgBankrekeningnummer: NL 67 INGB 000 55 71 658
KvK inschrijfnummer: 40347622 0000

De oudervereniging van basisschool de Rozenhorst verzorgt o.a. de buitenschoolse activiteiten. Het organiseren van deze activiteiten gebeurt voor het merendeel in overleg met het team en de directie.
Regelmatig vindt er overleg plaats op school over de activiteiten door groepjes leerkrachten en leden van de oudervereniging aangaande de activiteiten. Door het schooljaar heen zijn er diverse activiteiten voor de kinderen zoals de disco en playbackshow.
In onze portefeuille zitten ook de excursies, het schoolreisje, Sinterklaas, Pasen, kerstviering en de eindejaarsactiviteit.
De oudervereniging hecht veel waarde aan het excursieprogramma. In een andere omgeving kennis maken met een stukje natuur of cultuur is een ervaring waaraan de kinderen in het verdere leven wat aan kunnen hebben.

Aan het begin van ieder schooljaar gaan de kinderen gezellig op schoolreis.
Groep 8 gaat aan het eind van het schooljaar op werkweek. De fietsen gaan mee zodat ook de omgeving bewonderd kan worden. De financiën voor de werkweek komen deels uit een jaarlijks opgebouwde reserve van de ouderbijdrage plus een aanvullend bedrag welke de ouders in het schooljaar van groep 8 betalen, u spaart dus als het ware ieder jaar voor de eindejaarswerkweek.

De financien

De oudervereniging komt aan de financiering van de activiteiten mede door de “vrijwillige ouderbijdrage”. Inderdaad, de bijdrage is vrijwillig, er is alleen een maar, wanneer deze niet betaald is kunnen de desbetreffende kinderen niet mee doen aan de excursies c.q. activiteiten zoals het deelnemen aan het schoolreisje.
Na betaling van de ouderbijdrage is ieder ouder/verzorger lid van de oudervereniging.

Ieder kind krijgt aan het begin van het schooljaar een brief waarin verzocht wordt de ouderbijdrage van € 50,00 over te maken.
Ieder kind wat tussentijds op school komt zal een verzoek tot betaling naar rato krijgen.
Tevens bestaat de mogelijkheid om de bijdrage in fases te betalen, neem hier dan wel van tevoren contact over op met de penningmeester.

De bijdrage is overigens niet de enige bron van inkomsten voor het uitvoeren van de activiteiten, het inzamelen van oud papier is een zeer belangrijke nevenactiviteit die de nodige financiële middelen in het laatje brengt.
De verkoop van allerlei zaken tijdens de activiteiten draagt mede bij.

Wij hopen u voldoende geïnformeerd te hebben mocht u nog vragen hebben kunt u altijd contact met ons opnemen.