De Rozenhorst

Jan Tooropstraat 1-3-5

3181 HE Rozenburg

De Rozenhorst

Oudervereniging

De oudervereniging bestaat uit acht leden te weten:

Voorzitter Mw. Marloes Birsak-van Heijningen
E-mail: voorzitterovrozenhorst@live.nl
Secretaris Vacant
E-mail: secretarisovrozenhorst@live.nl
Penningmeester Mw. Brenda Terstegge- van Asch en Dhr. Patrick Pols
E-mail: penningmeesterovrozenhorst@live.nl
Overige leden Dhr. Tycho Birsak
Mw. Nathalie Lorsheijd – den Hartog
Mw. Rowena Sakko- RijnsburgerMw. Tine Romers

Mw. Dorine Hage

Aspirant leden Bianca Geveke

Martin Tempelaar

Kirsten de Vries

Algemene gegevens Oudervereniging RKBS De Rozenhorst
Jan Tooropstraat 1-3-5
3181 HE RozenburgBankrekeningnummer: NL 67 INGB 000 55 71 658
KvK inschrijfnummer: 40347622 0000

 

De oudervereniging van de Rozenhorst verzorgt o.a. de buitenschoolse activiteiten. Het organiseren van deze activiteiten gebeurt voor het merendeel in overleg met het team en de directie.
Regelmatig vindt er overleg plaats op school over de activiteiten door groepjes leerkrachten en leden van de oudervereniging aangaande de activiteiten.

Door het schooljaar heen zijn er diverse activiteiten voor de kinderen zoals de disco en playbackshow/Rozenhorst Got Talent.
In onze portefeuille zitten ook, het schoolreisje, Sinterklaas, de Kerstviering, het voorleesontbijt, Pasen, en de eindejaarsactiviteit.

 

De financiën

De oudervereniging komt aan de financiering voor de activiteiten door de “vrijwillige ouderbijdrage”. Inderdaad, de bijdrage is vrijwillig, maar Uw bijdrage maakt het mogelijk om het onderwijs aan uw kind dat extraatje te geven waarvoor de overheid geen geld geeft.

 

Met de vergoeding die school van het Ministerie van OCW krijgt, kunnen zij het normale onderwijs bekostigen. De verschillende activiteiten zoals het schoolreisje en Sinterklaas worden niet vanuit de overheid bekostigd. Daar hebben wij de “vrijwillige” ouderbijdrage voor nodig. Zonder uw bijdrage kunnen we deze activiteiten niet bekostigen. Voor kinderen zijn dit de momenten in het jaar waar ze naar uitkijken.

Wij mogen terecht, volgens de wet, kinderen niet uitsluiten van deelname wanneer ouders niet betalen. Echter als we onvoldoende financiële middelen hebben, kunnen we het deze activiteiten niet meer organiseren.

Indien u het financieel niet breed heeft, zijn er oplossingen. U neemt dan rechtstreeks contact op met de directie die u verder helpt met het aanvragen van een fonds of het afspreken van een betalingsregeling. Uiteraard blijft dat vertrouwelijk tussen de directeur en u.

Na betaling van de ouderbijdrage is ieder ouder/verzorger lid van de oudervereniging.

Ieder kind krijgt aan het begin van het schooljaar een mail waarin verzocht wordt de ouderbijdrage van € 50,00 via een betaal link over te maken.
Ieder kind wat tussentijds op school komt zal een verzoek tot betaling naar rato krijgen.

Wij hopen u voldoende geïnformeerd te hebben mocht u nog vragen hebben kunt u altijd contact met ons opnemen.

 

Met vriendelijke groet,

Namens de Oudervereniging

Marloes Birsak-van Heijningen