De Rozenhorst

Jan Tooropstraat 1-3-5

3181 HE Rozenburg

De Rozenhorst

Pest Protocol

Het zal u ongetwijfeld niet ontgaan zijn dat er momenteel veel aandacht is voor het onderwerp pesten. Zowel in de media als op school is het een bijna dagelijks terugkerend gespreksonderwerp. Reden voor onze school om hier actief mee aan de slag te blijven.

Sinds enkele schooljaren werken wij vanaf groep 6 al met de werkboekjes van Prima, een anti-pestproject. Ook stellen wij aan het begin van ieder schooljaar samen met de kinderen in de klas gedragsregels op die door de kinderen worden ondertekend. Tevens worden er in de groepen zogenaamde SCOL-lessen gegeven. Dit zijn lessen die zich toespitsen op gedrag en gevoelens van kinderen. Deze lessen dragen bij aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind.

Ondanks al onze inspanningen blijft het nodig het pesten onder de aandacht van de kinderen te blijven brengen. Wij hebben dan ook een “pestwerkgroep” samengesteld die zich de komende tijd gaat verdiepen in een aantal vragen rondom pestgedrag op onze school. Vragen als: Wat doen we al tegen pestgedrag? Hoe gaan we er mee om? Hoe kunnen we dit voorkomen? Welke stappen ondernemen we bij aanhoudend pestgedrag? De antwoorden op deze en vele andere vragen rond dit thema moeten gaan leiden tot een zogenaamd pestprotocol voor onze school. Dit pestprotocol wordt door de hele school gebruikt.

Wij vinden het erg belangrijk dat ieder kind zich op onze school veilig, vertrouwd, gewaardeerd en gerespecteerd voelt. Met dit naslagwerk hopen wij een nog betere invulling op onze school te geven aan het voorkomen van pestgedrag. Tevens verzekeren wij ons er op deze manier van dat door de hele school dezelfde regels gelden, voor iedere groep, voor elk kind. Wij zijn als werkgroep enthousiast gestart om het pesten zoveel mogelijk uit onze school te bannen. Wij zijn ons er van bewust dat dit alleen slaagt als wij er met zijn allen de schouders onder zetten. Hiervoor is de medewerking nodig van de leerkrachten, de kinderen, maar ook de ouders. Laten we er samen voor gaan en hardop zeggen: Ik zeg “NEE” tegen pesten!