De Rozenhorst

Jan Tooropstraat 1-3-5

3181 HE Rozenburg

De Rozenhorst

Pest Protocol

Sociaal – emotioneel leren en KWINK

Naast het leren lezen, schrijven en rekenen gaan kinderen op school (en daarbuiten) ook de wereld verkennen, zichzelf ontdekken, leren zij omgaan met anderen en verantwoorde keuzes maken. Dit noemen wij ook wel het sociaal-emotioneel leren. Dat is een voorwaarde voor een veilige en sterke groep waarin een kind zich prettig voelt en de beste versie van zichzelf kan zijn! Wij geloven dat een gezonde sociaal-emotionele ontwikkeling voor een groot deel resultaat is van veel oefenen.

Om het sociaal-emotioneel leren te stimuleren gebruiken wij de methode Kwink. Door middel van een positieve groepsaanpak leren de kinderen technieken om zich te ontwikkelen op sociaal-emotioneel gebied. Dit helpt storend gedrag en pestgedrag te voorkomen en wordt er gebouwd aan een positieve groep en een sociaal veilige school. Leerlingen ontwikkelen vaardigheden om nu en later succesvol mee te kunnen doen in de maatschappij.

Kwink biedt kinderen van de onder- en middenbouw een online oefenomgeving: een fictieve ‘wereld’ waarin dieren situaties meemaken die zich ook in de gewone wereld kunnen voordoen. Samen met het uitgesproken menselijk gedrag van de dieren, is hierdoor herkenning en/of identificatie mogelijk. De bovenbouw werkt met geacteerde filmpjes. In deze filmpjes acteren jongeren die net iets ouder zijn dan de bovenbouwleerlingen zelf. Dat maakt de filmpjes voor leerlingen aantrekkelijk. Tijdens de lessen worden de kinderen uitgedaagd om hierover met elkaar in gesprek te gaan en mee te denken. Later wordt dan de koppeling met de praktijk gemaakt, in het klaslokaal en daarbuiten. Dagelijks laten wij het bewust terugkomen in alledaagse situaties zodat kinderen het ook echt in de praktijk leren toepassen.

Ook thuis kunt u als ouder/verzorger aansluiten bij wat wij op school aanbieden. Wij houden u via Social Schools op de hoogte van de actuele onderwerpen. Vraag de kinderen thuis naar Kwink en bekijk de zogenaamde ‘koelkastposter’ die gedeeld wordt via Social Schools. Hierop vindt u oefeningen om samen met uw kind aan de slag te gaan.

Ondanks de preventieve aanpak in de groepslessen kan het zo zijn dat er ‘meer’ nodig is om storend gedrag en pestgedrag aan te pakken. Wij volgen hierin de stappen van ons pestprotocol welke u op onze website kunt vinden. Tevens werken wij op school met een gedragsprotocol indien er sprake is van structureel storend gedrag. Dit protocol is in te zien bij de directie of interne begeleiding.

Om in kaart te brengen hoe het ervoor staat met ons sociaal veilige klimaat, vullen alle leerkrachten per kind een vragenlijst in middels het programma ‘Zien’. Ook de kinderen van groep 5 t/m 8 doen dit voor henzelf. Met deze resultaten zien wij in één oogopslag hoe kinderen zich voelen en gedragen in de klas. Deze resultaten worden besproken met de leerkracht, intern begeleider en directie. Samen wordt bekeken welke acties er nodig zijn vanuit de methode Kwink of daarbuiten. Op deze manier blijven we werken aan een positief en veilig groepsklimaat. Dit doen wij 2x per jaar in het na- en voorjaar. Uiteraard worden ouders betrokken daar waar nodig is.

Sociaal veiligheidsplan (schoolplan)