De Rozenhorst

Jan Tooropstraat 1-3-5

3181 HE Rozenburg

De Rozenhorst

Rozenblaadje mei/juni

Beste ouders, verzorgers.

Download- rozenblaadje mei/juni 2024

In de bijlage staat het Rozenblaadje van mei/juni met daarin:

  • Agenda (alle nieuwe agendapunten worden in het rood aangegeven)
  • Schoolreisje – vrijdag 14 juni
  • Hemel en Aarde
  • Schoolfotograaf
  • Jeugdfonds Sport en Cultuur
  • Vakantierooster 2024-2025
  • Stibat
  • Schoolverzuim/ telaat komen
  • Ziek melden
  • Contact met school.

Volgende

Recente berichten