De Rozenhorst

Jan Tooropstraat 1-3-5

3181 HE Rozenburg

De Rozenhorst

Nieuws tot en na 8 juni

Beste ouders/verzorgers,

In deze brief willen we u informeren over de periode voor en na 8 juni.

Periode TOT 8 juni:

 • Het rooster van afgelopen weken blijft staan. Dit betekent dat we de kinderen twee dagen op school verwachten en dat er onderwijs op afstand gegeven wordt op de andere dagen.
 • Werkt u in een vitale sector en heeft u noodopvang nodig? Mail dan de directie via het contactformulier op de website of mail naar dave.vandeursen@rvko.nl 
 • De in- en uitgangen blijven hetzelfde. Iedere groep heeft dus nog steeds zijn/haar eigen deur.
 • Gymlessen worden buiten gegeven door meester Mees. Elke groep krijgt een half uur buiten gym. De gymzaal wordt (vanwege de hygiëne) niet gebruikt.
 • We hebben de meeste kinderen al op school gezien, maar we hopen de komende periode iedereen weer te zien.

Periode NA 8 juni:

 • De oude schooltijden kunnen niet ingaan. Het RIVM raadt aan het continurooster te hanteren. Dit betekent voor ons (wederom) een wijziging in de schooltijden. Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag hebben alle kinderen les van 08.30 uur t/m 14.30 uur. Op woensdag hebben de kinderen les van 08.30 uur t/m 12.15 uur. Dit is anders dan u van ons gewend bent, maar zo voorkomen we veel haal- en brengbewegingen van ouders. 
 • De kinderen nemen eten/drinken mee voor de hele dag. 
 • De in- en uitgangen blijven hetzelfde. Iedere groep heeft dus nog steeds een eigen deur.
 • Op woensdag 1 juli was er een studiedag gepland. Dit kan door het coronavirus niet doorgaan. We verwachten de kinderen dus op school.
 • Ouders mogen de school niet in.
 • We verwachten alle kinderen op school. De leerplicht is vanaf nu actief aan het controleren.
 • Er is geen fysiek contact tussen onderwijspersoneel en ouder(s)/verzorger(s). We weten nog niet hoe we de ouderavond vorm kunnen geven en/of we deze avond überhaupt door kunnen laten gaan. Hier informeren we u later over.
 • De musical kan niet gespeeld worden in een volle zaal met ouders. De leerkrachten van groep 8 zijn al druk bezig met het organiseren van een passend afscheid van groep 8.
 • De BSO wil vanaf 8 juni de oude tijden hanteren. Dit betekent dat we een gat hebben van 14.30 uur t/m 15.15 uur om kinderen die naar de BSO gaan op te vangen. Aangezien wij niet willen dat hier kosten aan verbonden zijn voor jullie (door het aanpassen van het contract met de BSO), bieden wij kosteloos opvang aan van 14.30 uur t/m 15.15 uur voor de kinderen die daarna gebruikmaken van de BSO. Geef dit van tevoren bij de directie aan. De andere kinderen worden om 14.30 uur opgehaald of gaan zelfstandig naar huis.

Algemene regels RIVM & PO-raad (in samenwerking met anderen):

 • Alle leerlingen gaan vanaf 8 juni 2020 volledig naar school.
 • Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.
 • Tussen personeelsleden en leerling moet zoveel mogelijk afstand bewaard worden.
 • Tussen personeelsleden onderling moet 1,5 meter afstand bewaard worden, tenzij nabij contact voor de werkzaamheden noodzakelijk is.
 • Ouder(s)/verzorger(s) komen niet op het schoolplein of in de school.
 • De school zorgt ervoor dat leerlingen vaak hun handen wassen.
 • Na school gaat iedereen direct naar huis of de BSO.
 • Scholen melden zich bij de GGD wanneer sprake is van 3 of meer leerlingen met ziekteverschijnselen per groep.
 • Er worden geen handen geschud.
 • Hoesten/niezen in de elleboog
 • Niet aan je gezicht zitten.
 • Er wordt elke dag intensief schoongemaakt door een schoonmaakbedrijf. De leerkrachten maken elke dag de tafeltjes schoon aan het eind van de dag.
 • Externe partijen mogen de school weer in (denk hierbij aan stagiaires, SMW, jeugdzorg, etc.). Ook hier geldt de 1,5 meter regel.
 • Wanneer een personeelslid en/of leerling gedurende de dag klachten ontwikkelt gekoppeld aan het coronavirus, gaat hij/zij naar huis. U wordt gebeld om uw kind z.s.m. op te halen.
 • Bij koorts blijft het hele gezin thuis.

De afgelopen periode heeft veel gevraagd van jullie, de kinderen en de leerkrachten. We willen jullie dan ook bedanken voor de inzet en flexibiliteit. We hebben, ondanks de vreemde situatie, een ontzettend fijn gevoel overgehouden aan de samenwerking tussen bovenstaande partijen. We hopen dan ook dat we dit de komende periode door kunnen zetten en de school elke dag een beetje beter kunnen maken. Bedankt allemaal!

Met vriendelijke groet,

Mede namens het team

Dave van Deursen

Recente berichten