De Rozenhorst

Jan Tooropstraat 1-3-5

3181 HE Rozenburg

De Rozenhorst

Maatregelen opening 08-02-2021

Beste ouders/ verzorgers,
Inmiddels zijn alle maatregelen bekend waardoor we u kunnen informeren over de komende tijd. De afgelopen week heb ik al diverse reacties gekregen van ouders op landelijke nieuwsberichten. Het is goed om te weten dat wij de maatregelen vanuit de overheid moeten opvolgen en dat we daarin het beste proberen te doen voor de kinderen. Liever gaan we door zoals het was, maar dat is helaas voor geen enkele school op dit moment een optie. We gaan de komende tijd extra aandacht besteden aan de sociaal emotionele ontwikkeling om ervoor te zorgen dat kinderen hier ook weer zo goed als mogelijk doorheen komen.
Wij hopen dan ook op uw begrip en medewerking zodat we voor onze kinderen open blijven.

Rooster
Voorlopig mogen wij geen overblijfkrachten inzetten. Daarnaast is het verstandig om zo min mogelijk verkeer
met volwassenen rondom de school te creëren en moeten de groepen gescheiden buiten spelen. Ons huidige
rooster kan dus tijdelijk niet meer. De komende tijd gaan we daarom een 5-gelijke dagen (continurooster) model hanteren. Alle groepen gaan iedere dag van 8:30-14:00 naar school en blijven over met de eigen leerkracht. Alle kinderen nemen dus brood
en drinken mee voor tussen de middag. Op deze manier kunnen wij genoeg lesuren bieden voor alle kinderen en daarnaast de overblijf zonderoverblijfkrachten organiseren met gescheiden buitenspeeltijden.
De BSO is er alleen voor ouders in een vitaal beroep die een contract hebben. Met de BSO stemmen wij de
aangepaste schooltijden af.

Halen en brengen
We vragen u zoveel mogelijk met de fiets of lopend naar school te komen. Dit om een goede doorstroom te
houden in de wijk. Indien u toch met de auto moet komen, parkeer dan zoals het hoort. Opstoppingen zijn nu
zeker niet gewenst. Het landelijke ‘dringende’ advies bij het brengen en halen van de kinderen is één
volwassene per kind en de volwassenen dragen buiten bij de school een mondkapje.
We gebruiken dezelfde ingangen als voor de kerstvakantie. Groep 4 t/m 8 via het achterplein. Groep 3 via de
eigen ingang aan de voorkant en de kleuters via de ingangen bij de fietsenstalling.
Groep 3 t/m 8 zijn uiterlijk 8:30u in de klas en komen om 14:00u naar buiten. Indien kinderen zelfstandig naar school/huis kunnen, dan is het dringende advies om ze dat ook echt alleen te laten doen.
Volwassenen houden buiten 1,5m afstand tot elkaar en verlaten z.s.m. de schoolomgeving.
Voor de kleuters hanteren we gespreide haal- en brengtijden. Dit om de drukte met volwassenen te
verminderen.
– Groep 1a en 1-2b worden gebracht tussen 8:20u en 8:30u. Ophalen om 13:45u.
– Groep 1-2c en 1-2d worden gebracht tussen 8:35u en 8:45u. Ophalen om 14:00u.

Groep 4 t/m 8 mag bij het naar huis gaan niet voor de school langslopen of fietsen. Ook niet met een
volwassene. Dit om drukte voor de school te voorkomen bij de kleuteringang en groep 3. Zij gaan dus via de
achterkant van de school naar huis.

Gezondheidsmaatregelen
Er is een landelijke maatregel wat betreft:
– mondkapjes groep 7-8,
– vaste maatjes/ groepjes in groep 3 t/m 8,
– verplichte quarantaine voor de hele klas en testen na 5 dagen van kinderen bij een besmette
klasgenoot. Dit zijn maatregelen die wij ook niet prettig vinden, maar waar we ons wel aan moeten houden. We zijn er van overtuigd dat we deze maatregelen zo prettig mogelijk voor de kinderen kunnen organiseren.
Normaliter werken kinderen al in vaste 2-tallen of groepjes van 4 tot 5 kinderen. Gedurende een dag kan er wel eens gemixt worden. Dat doen we nu niet. Op dit gebied verandert er voor de kinderen dus niet veel.
Een hele klas in quarantaine met testen van kinderen tot gevolg, kunnen wij als volwassenen zoveel mogelijk
voorkomen. In de bijlage van deze mail staat de beslisboom wanneer kinderen thuis moeten blijven. Zodra er een nieuwe beslisboom is, houden wij u op de hoogte. Wees daar als ouders streng op. Bij de minste twijfel, laat uw kind thuis en bel naar school. Personeel blijft bij klachten ook thuis. Zelfs bij lichte klachten. Indien iedereen zich hieraan houdt, is de kans op besmettingen net als voor de kerstvakantie zeer klein. Dan voorkomen we dat een klas in quarantaine moet en kinderen getest worden na 5 dagen. Het laten testen van kinderen is een keuze. Kinderen die niet getest worden moeten 5 dagen langer in quarantaine. Kinderen die na 5 dagen getest worden en een negatieve uitslag hebben, mogen weer naar school. Het testen van kinderen is overigens nooit op school. Dat gaat via de GGD.
Groep 7-8 draagt alleen een mondkapje in de gangen. Dit blijft dus zo beperkt mogelijk. Uiteraard zijn we van
mening dat dit tijdelijke maatregelen zijn om uit de coronacrisis te komen.

Onderwijs op afstand bij thuisblijven
Indien een hele klas thuis moet blijven en de leerkracht is in staat om op afstand les te geven, dan zal er een
thuiswerkprogramma zijn. Voor individuele kinderen niet. Deze kinderen kunnen hooguit het digitale werk
maken als dat beschikbaar is voor de groep waarin ze zitten. Het is namelijk voor leerkrachten niet te
organiseren om fysiek onderwijs en onderwijs op afstand te geven.

Rapporten/ CITO/ KIJK
Landelijk hebben alle scholen de hele maand maart de tijd om de CITO middentoetsen (groep 3 t/m 8) af te
nemen. Dit gaan wij na de voorjaarsvakantie doen. Dit doen wij om alle kinderen goed in kaart te brengen en ons vervolgonderwijs op maat af te stemmen. Ook de KIJK-observaties voor de kleuters vullen wij in deze periode in. Voor nu is het lastig om een gedegen rapport te maken. De rapportgesprekken verplaatsen we naar de 1e week van april. Met de gegevens van de CITO (groep 3-8) en KIJK (kleuters), maar ook wat we in de klas zien en wat u en wij gemerkt hebben tijdens het thuisonderwijs, maken we een compleet beeld waarmee we kunnen afstemmen en bespreken hoe we het resterende schooljaar gaan vervolgen.
De exacte data voor het inschrijven en de rapportgesprekken, volgen later via de groepsleerkrachten.
De eindtoets van groep 8 zal ook naar verwachting doorgaan in april. Dit heeft echter nooit nadelige gevolgen
voor het gegeven advies.

Overig
Indien kinderen jarig zijn, mogen ze trakteren in de klas. Echter vragen wij om voorverpakte kant en klare
traktaties uit de winkel. Helaas kunnen de kinderen nu niet de klassen rond.
Uiteraard besteden we extra aandacht aan de hygiëne zoals het veelvuldig handen wassen, niezen en hoesten
in de elleboog en het reinigen van werkplekken.
Het naschoolse aanbod kan nog niet starten. Dit omdat het gemengde groepen zijn. Met de aanbieder zijn we
nog in overleg voor een oplossing.

Wij snappen dat maatregelen en oplossingen nooit voor iedereen prettig zijn.
Daar hebben wij begrip voor. Wij zijn van mening dat bovenstaande het beste is om de komende periode te
doorstaan in het belang van de kinderen en ons personeel. Wij hopen op uw medewerking.
Voor vragen of opmerkingen kunt u altijd contact met ons opnemen.

Wij kijken ernaar uit om alle kinderen weer in de klas te hebben, maar nog meer kijken wij, net als u, uit naar
een normale wereld waarin het weer is zoals het voor corona was. Samen moeten we nog even volhouden.

Link > Beslisboom

Namens het team.

Met vriendelijke groet,

Ron van Leeuwen

Recente berichten